Ana Sayfa

Ana Sayfa
Ana Sayfa 2018-04-06T20:02:12+00:00

Basın Açıklaması

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine İlişkin Değişiklik Önerileri Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı.

Basın Açıklaması:
Toplum tarafından hassasiyetle takip edilen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar konusu, son günlerde basında yer alan cinsel istismar vakaları nedeniyle yeniden gündeme oturmuştur. Ancak konuyla ilgili bu güne kadar ki sürece bakıldığında bir sorun olduğunda acil çözüm yollarının arandığı ve ağırlıklı olarak cezaların ağırlaştırılmasının tek çıkış yolu olarak ele alındığı görülmektedir.
Çocukların cinsel istismarı sorununun çözüm yolu; cezaların arttırılması ya da ağırlaştırılmasına indirgenmemelidir. Konuyu bir bütün olarak değerlendirip, suçun önlenmesini hedef alan yasal düzenlemeler yapılmasına ve önleyici hizmet modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunlardan biri de, çocuğa yönelik cinsel suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda yapılması gereken değişikliklerdir. Mevcut düzenleme, failin çocuk olduğu durumlarla yetişkin olduğu durumlar arasında bir fark gözetmemekte ve çocuğun cinsel istismarı suçunu, mağdurun yaşına bağlı olarak tanımlamaktadır. Bu durum, uygulamada çocuklar aleyhine ağır sonuçlar doğmasına ve bu sonuçlara çözüm aranırken de yetişkin suçluların lehine sonuç doğuracak önerilerin gündeme getirilmesine neden olmaktadır.

Uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü için hızla yapılan yasal değişikliklerin daha önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu bilinmektedir. Örneğin; 2015 yılında Anayasa Mahkemesinin verdiği iki iptal kararı sonrasında yapılan geçici yasal değişiklikler sorunları çözmeye yetmemiştir. 2016 yılının Kasım ayında, TBMM’de bu yönde yapılan tartışmalar, bir aşamadan sonra, çocuklar arasında, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın gerçekleşen cinsel eylemlere nasıl bir tepki ya da ceza verileceği noktasında toplanmıştır. Bu tartışmalara son dönemde ensest, erken ve zorla evlendirme konulan da dâhil olmuştur.

Kocaeli Barosu ve Türkiye […]

403, 2018

Basın Açıklaması

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine İlişkin Değişiklik Önerileri Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı. Basın Açıklaması: Toplum tarafından hassasiyetle [...]

1602, 2018

15. Adli Bilimler Kongresi

Değerli Katılımcılar,15. Adli Bilimler Kongresi’nin ilk duyurusundan sonra görüş ve önerilerini bizimle paylaşan, Bilimsel Kurul, Düzenleme Kurulu ve Sosyal Komitede çalışmayı kabul eden üyelerimize çok [...]

2501, 2018

Basın Açıklaması

Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk gebelerin adli makamlara bildirilmemesi konusu basma [...]

2412, 2017

Rehber Çalışma Grubu

Rehber* Çalışma Grubu: Prof. Dr. Yasemin Günay Balcı (*TCK'daki Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi) Rehber çalışma grubunun amacı; TCK'daki yaralama suçlarının adli [...]

2412, 2017

Eğitim ve Burs Çalışma Grubu

Eğitim ve Burs Çalışma Grubu: Prof. Dr. Nadir Arıcan Eğitim ve Burs Çalışma Grubu; Adli Tıp Uzmanları Derneği Meslekte Yeterlilik Kurulu'nun çalışma alanına giren [...]

2412, 2017

ATUD Çalışma Grupları

Değerli Üyelerimiz, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin amaçları arasında; adli tıp alanının geliştirilmesi, yüksek bir standart oluşturulması, bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve bu gelişmelere çalışmalarla katkıda [...]

Adli Tıp Bülteni

Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır.

Makale Gönder

14. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

14. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

13. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

13. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

12. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

12. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

10. Adli Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı

10. Adli Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

Tıp Hukuku Günleri - I

Tıp Hukuku Günleri - I

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri - II

Tıp Hukuku Günleri - II

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri - III

Tıp Hukuku Günleri - III

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri-IV

Tıp Hukuku Günleri-IV

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri - V

Tıp Hukuku Günleri - V

Okumak İçin Tıklayınız