Kuruluş

Kısa adı ATUD olan Adli Tıp Uzmanları Derneği, 1992 yılında, bir grup adli tıp uzmanı tarafından kurulmuştur.
ATUD'un amacı; adli tıp uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, adli tıp alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve araştırmaları izlemek, adli tıp biliminde yüksek bir standart oluşturmak, bu alandaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, konuyla ilgili bilim adamları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, adli tıp biliminin geliştirilmesi ile ilgili konularda finans desteği sağlamak, bu amaçla her türlü teknolojik donanıma destek vermek, tesis oluşturmak, adli tıpla ilgili konularda adli makamlara yardımcı olmak, kamuoyunu aydınlatmaktır.

Etkinlikler

ATUD, amacı doğrultusunda, sempozyum, eğitim, seminer, uluslararası bilimsel kongreler vb. çalışmalar yapmakta, dernek bülteni ve çeşitli kitaplar yayımlamaktadır.
ATUD ayrıca; Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında mesleğinde seçkin yer edinmiş, ulusal ve uluslararası bilimsel alanda tanınmış, değerli calışmalarla bilim dünyasına katkı sağlamış, çeşitli bilim alanlarından, bilim insanlarının genel kurulunu oluşturduğu bir "Türkiye Adli Bilimler Akademisi" (TABA) kurulması için çaba sarf etmektedir.

İstanbul Protokolü

//İstanbul Protokolü

İstanbul Protokolü

İnsanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olarak kabul ettiğimiz işkencenin, birçok hayvan türünde gördüğümüz şiddet uygulamalarından farklı olarak düpedüz insan icadı olduğunu, hem de insanlaşmanın epey ileri aşamalarında, örgütlü topluma geçişle birlikte pratiğe girdiğini ve teknolojik gelişmeye paralel olarak , amaca daha iyi hizmet edecek şekilde gelişme gösterdiğini düşündükçe , yanlış çağrışımlara yol açmamak için işkenceden her söz edişimizde kullandığımız “ insanlık suçu” nitelemesi yerine “insan suçu”, yada sadece “suç” dememiz daha mı doğru olur diye düşünüyorum.

İstanbul Protokolu’nun, gelişmişlik düzeyine bağlı olmayarak hemen her insan toplumunda hala uygulandığını bildiğimiz bu ağır suçun ortaya çıkarılması, belgelenmesi, kovuşturulması ve önlenmesi adına gösterilen çabalar arasında özel bir yere sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu onurlu çabaya katkı sunan, başta Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği olmak üzere bütün kurumlara, başta sevgili dostum Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı olmak üzere, insan hakları için uğraş vermeyi mesleklerinin temel ekseni haline getirmiş olan bütün bilim insanlarına ve insan hakları aktivistlerine Türk Tabipleri Birliği adına şükranlarımızı sunuyorum.
Prof. Dr. Gencay Gürsoy

Tıklayınız…
2016-11-22T19:57:05+00:00 Temmuz 3rd, 2009|Mevzuat|