Kuruluş

Kısa adı ATUD olan Adli Tıp Uzmanları Derneği, 1992 yılında, bir grup adli tıp uzmanı tarafından kurulmuştur.
ATUD'un amacı; adli tıp uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, adli tıp alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve araştırmaları izlemek, adli tıp biliminde yüksek bir standart oluşturmak, bu alandaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, konuyla ilgili bilim adamları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, adli tıp biliminin geliştirilmesi ile ilgili konularda finans desteği sağlamak, bu amaçla her türlü teknolojik donanıma destek vermek, tesis oluşturmak, adli tıpla ilgili konularda adli makamlara yardımcı olmak, kamuoyunu aydınlatmaktır.

Etkinlikler

ATUD, amacı doğrultusunda, sempozyum, eğitim, seminer, uluslararası bilimsel kongreler vb. çalışmalar yapmakta, dernek bülteni ve çeşitli kitaplar yayımlamaktadır.
ATUD ayrıca; Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında mesleğinde seçkin yer edinmiş, ulusal ve uluslararası bilimsel alanda tanınmış, değerli calışmalarla bilim dünyasına katkı sağlamış, çeşitli bilim alanlarından, bilim insanlarının genel kurulunu oluşturduğu bir "Türkiye Adli Bilimler Akademisi" (TABA) kurulması için çaba sarf etmektedir.

14. Adli Bilimler Kongresi

///14. Adli Bilimler Kongresi

14. Adli Bilimler Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Bir kongremizi daha geride bıraktık. Şimdiden önümüzdeki yıl için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Bilimsel çalışmaların doğası gereği, bizlerin de her bir çalışması bir öncekini geçecek ve gelişmelere ışık tutacak nitelikte olmalı. Yaptıklarımızı birbirimizle paylaşmanın çalışmalarımıza katkısı ise azımsanamayacak kadar önemli. Bu paylaşımlarımız kadar önemli bir konu da; kongrelerimizin verimliliği ve başarısının artırılabilmesi için katılımcıların görüşlerinin çok değerli olduğu. Bu amaçla geri bildirim formlarını doldurmanız konusunda biraz ısrarcı davrandığımız doğrudur.

13. Adli Bilimler Kongresi’nde verilen geri bildirimler doğrultusunda istenen konulara öncelik verilerek program hazırlandı, sosyal programlar eklendi, panel konuşmacılarının aynı bilgileri yinelememesi konusuna özen gösterilmeye çalışıldı ve bunlar gibi pek çok geri bildirim kongre düzenleme ve bilimsel kurullar tarafından dikkate alınmaya çalışıldı. Bu yıl vermiş olduğunuz geri bildirimlerin de bir sonraki kongre düzenleyicilerine yol göstereceğinden eminiz.

14. Adli Bilimler Kongresi; 330 katılımcı 11 panel, 78 sözel, 180 poster bildiri, toplam 206 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 5 çalıştay, 3 konferans, forum, tanıtım ve sohbet saatleriyle çeşitlenip, sergi ve konserler ile renklenerek 14/11/2017 günü sona erdi. Siz değerli katılımcıların Çeşme’den bilimsel ve sosyal açıdan beklentilerinizin en azından bir kısmının karşılanmış olarak döndüğünüzü ve 2018 yılında Adana’da gerçekleştirilmesi planlanan 15. Adli Bilimler Kongresi için aynı heyecanı paylaştığımızı umuyoruz.

Kongremizin; katılım, bildiri, konferans, oturum başkanı, panelist, çalıştay eğiticisi olarak bilgi, deneyim ve  yoğun emeğinizle zenginleşen bir bilimsel toplantı olmasını sağladığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Not: 14. Adli Bilimler Kongresinde sunulan poster bildirilere Adli Bilimler Kongresi sayfasındaki link aracılığı ile kongre fotoğraflarına ise https://www.goo.gl/photos/PimcEXu47QffTz6H8   adresinden ulaşabilirsiniz.
2017-07-07T01:16:00+00:00 Mayıs 15th, 2017|Genel, Haberler|