Kuruluş

Kısa adı ATUD olan Adli Tıp Uzmanları Derneği, 1992 yılında, bir grup adli tıp uzmanı tarafından kurulmuştur.
ATUD'un amacı; adli tıp uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, adli tıp alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve araştırmaları izlemek, adli tıp biliminde yüksek bir standart oluşturmak, bu alandaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, konuyla ilgili bilim adamları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, adli tıp biliminin geliştirilmesi ile ilgili konularda finans desteği sağlamak, bu amaçla her türlü teknolojik donanıma destek vermek, tesis oluşturmak, adli tıpla ilgili konularda adli makamlara yardımcı olmak, kamuoyunu aydınlatmaktır.

Etkinlikler

ATUD, amacı doğrultusunda, sempozyum, eğitim, seminer, uluslararası bilimsel kongreler vb. çalışmalar yapmakta, dernek bülteni ve çeşitli kitaplar yayımlamaktadır.
ATUD ayrıca; Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında mesleğinde seçkin yer edinmiş, ulusal ve uluslararası bilimsel alanda tanınmış, değerli calışmalarla bilim dünyasına katkı sağlamış, çeşitli bilim alanlarından, bilim insanlarının genel kurulunu oluşturduğu bir "Türkiye Adli Bilimler Akademisi" (TABA) kurulması için çaba sarf etmektedir.

Adli Tıp Bülteni Artık DOAJ’da

//Adli Tıp Bülteni Artık DOAJ’da

Adli Tıp Bülteni Artık DOAJ’da

Değerli Meslektaşlarımız,

Adli Tıp Bülteni, bir süredir değerlendirme sürecinde olduğu uluslararası ciddi bir veri tabanı olan DOAJ (Directory Open Access Journals) dizinlemesine 29.06.2017 tarihinde kabul edilmiştir.

Tubitak Ulakbim ve başka uluslararası veri tabanlarınca da taranan, destekleriniz ve editörler kurulun emekleriyle uluslararası bir dergi niteliğine kavuşmuş olan Adli Tıp Bülteni, SCI-Expanded yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Araştırmacılarımızdan Adli Tıp Bülteni’ni tercih etmelerini ve makalelerin doi numaralarını da atıflarda kullanmalarını bekliyoruz.

Adli Tıp Bülteni editörler kurulunu başarıları için kutluyor, yoğun emekleri için teşekkür ediyoruz.

https://doaj.org/toc/2149-4533

ATUD Yönetim Kurulu

2017-07-07T02:31:49+00:00 Temmuz 7th, 2017|Genel|