Ana Sayfa

Ana Sayfa
Ana Sayfa2019-04-17T00:33:17+03:00
1709, 2019

Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Eylül 2019 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Ekim 2019 Cumartesi günü aşağıda belirtilen aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Mevzuat gereği ikinci toplantıda çoğunluk katılımı aranmayacaktır. Toplantı yer ve saatleri ile gündem aşağıda sunulmuştur.
Katılımınızın alanımız ve derneğimiz çalışmaları için çok değerli olduğunu anımsatarak hepinizi Genel Kurul Toplantısı’na davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Toplantı tarih ve yeri:
28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 10:30
İstanbul Tabip Odası 4. Kat Toplantı Salonu

Gündem
Açılış ve saygı duruşu
Yoklama
Divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
Tüzükte değişiklik önerisinin görüşülmesi ve karar
Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
Dilek ve öneriler
Kapanış

1709, 2019

Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Eylül 2019 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 […]

2901, 2019

Kamuoyuna

Son günlerde sosyal medya ve basına yansıyan ve bir adli tıp uzmanı tarafından verildiği iddia […]

2201, 2019

Olağanüstü Genel Kurul

Sayın Üyelerimiz,
Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu ve Yönergesinin görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla Yönetim Kurulu’muzun […]

401, 2019

Görüşme Teknikleri Kursu

Değerli Meslektaşlarımız,

Klinik adli tıp uygulamalarında travmalı olgularla karşılaşan bir uzmanlık alanı olarak, özellikli bu olgu […]

15. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

15. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

14. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

14. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

13. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

13. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

12. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı

12. Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

10. Adli Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı

10. Adli Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız...

Tıklayınız…

Adli Tıp Bülteni

Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin resmi yayın organı olarak yılda üç kere yayınlanır.

Makale Gönder

Tıp Hukuku Günleri - I

Tıp Hukuku Günleri - I

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri - II

Tıp Hukuku Günleri - II

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri - III

Tıp Hukuku Günleri - III

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri-IV

Tıp Hukuku Günleri-IV

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri - V

Tıp Hukuku Günleri - V

Okumak İçin Tıklayınız

Tıp Hukuku Günleri-VI

Tıp Hukuku Günleri-VI

Okumak için tıklayınız…