Toplumsal hakların ve bireysel hürriyetlerin engellenmesi yönündeki yaptırımlar sistematik bir işleyiş kazanmıştır.  Bu yaptırımlar, her zaman aynı yolu izlemekte, ilk baştan itibaren ifade özgürlüğüne saldırmaktadır. Günümüzde de gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları gönüllüleri; açıklamaları, barışçıl eylemleri ve eserleri üzerinden soruşturulmakta ve yargılanmaktadır. Dahası, soruşturulmaları dahi başlı başına bir hak ihlali iken, bir kısmı tutuklanmakta; bu yolla toplumun her kesiminin kendisini baskı altında hissetmesine sebep olmaktadır.

Eş Genel Yayın Yönetmenliği nöbeti ve gazete haberleri dayanak gösterilerek haklarında dava açılanlar içinde Gazeteci – Yazarlar Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin ile derneğimizin Onur Kurulu üyesi ve eski başkanı olan Şebnem Korur Fincancı, tüm yargılananlardan ayrı olarak tutuklanmışlardır.
Camiamızın değerli ismi, meslektaşımız ve hocamız Şebnem Korur Fincancı, çalışma hayatı boyunca işkence, ayrımcılık ve kötü muamele ile mücadele etmiştir. Onun mücadelesinin izleri Bosna’da, Bahreyn’de, Güneydoğu’da, Afrika’da ve dünyanın pek çok noktasında elini uzattığı insanlarda, alanda çalışanları eğiterek verdiği katkıda görülebilir. Yaratıcılarından biri olduğu Birleşmiş Milletler Protokollerinde izlenebilir. Şebnem Hocanın tutuklanması, şimdiden her türlü hak ihlalinin belgelendirilmesi çabalarına vurulan bir darbe olmuştur.
Bu tutuklamalar, ifade özgürlüğünün yanı sıra toplumun haber alma hakkını da kısıtlamaktadır. Verilen tutuklama kararları adalete hizmet etmeyen, özgürlükler alanını daraltan kararlardır.  Sözel, yazınsal ya da sanatsal her türlü ifade üzerindeki baskılar kabul edilemez niteliktedir; son verilmelidir. Adli Tıp Uzmanları Derneği olarak Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in serbest bırakılmalarını ve yargılamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz.
Bu doğrultuda,  en başta meslektaşlarımızı, sonra toplumun tüm kesimlerini ve uluslararası kamuoyunu baskılara son verilmesi, adaletin hakkaniyetli işlemesi için yapılan çağrılara katılmaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.
 
Saygıyla duyurulur.
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu