Değerli Bilim İnsanları;

6. Tıp Hukuku Günleri Prof. Dr. Şemsi GÖK’ün (1920-2002) anısına 16 Aralık 2016 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapılacaktır. Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, Adli Osteoloji, Odontoloji ve Kimliklendirme Derneğimin de desteklediği bu toplantımıza katılmanız önemli temennimizdir.

Değerli adli bilimciler, bundan sonraki yıllarda da adli bilimlerin önemli değerlerinin/isimlerinin anısına bir saygı ifadesi olarak Tıp Hukuku Günlerinin sürdürülmesi ve sizlerin bu toplantılara sahip çıkması en önemli beklentimizdir. Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Gökhan Oral (Düzenleme Kurulu Bşk), Nadir Arıcan, Doç. Dr. Yalçın Büyük, Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Prof. Dr. Gürsel Çetin, Prof. Dr. Sermet Koç, Prof. Dr. Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz, Dr. Abdi Özaslan, Doç. Dr. Beytullah Karadayı, Yrd.Doç.Dr. Muhammet Can, Doç. Dr. İsmail Özgür Can, Dt. Dr. PhD. Hüseyin Afşin, Uz. Dr. Samet Mengüç, Uz. Dr. Oğuzhan Ekizoğlu, Uz. Dr. Berna Şenel Eraslan, Av. Ümit Erdem.

Program

09.30-10.45 AÇILIŞ ve ANMA KONUŞMALARI

10.45-11.00 ARA

11.00- 13.00 PANEL-1

YAŞ TAYİNİNDE KURUMSAL UYGULAMALAR

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Gökhan ORAL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Şemsi GÖK döneminde yaş tayini; adli psikiyatri uygulamaları

Uz. Dr. Yalçın ERGEZER

Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu Eski Bşk

Yaş tayini ile ilgili Adli Tıp Kurumu uygulamaları

Doç. Dr. Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü/ Adli Tıp Kurumu 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu Eski Bşk

Yaş tayinlerinde uygulamada karşılaşılan sorunlar

Prof. Dr. Bora BÜKEN

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Mevzuat ve Yargıtay kararlarında “Yaş Düzeltme Davaları”

Av. Ümit ERDEM

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Bşk

13.00- 14.00 ARA

14.00-16.30 PANEL-2

YAŞ TAYİNİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr: Nadir ARICAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Yaş tayininde güncel gelişmeler

Uz. Dr. Oğuzhan EKİZOĞLU

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi

Endokrinolojik açıdan kemik yaşı yaklaşımı

Doç. Dr. Filiz Mine ÇİZMECİOĞLU

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Endokrin ve Diyabet Bilim Dalı

Yaş tayininde adli odontoloji

Dt. Dr. PhD. Hüseyin AFŞİN

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi

Yaş tayininde adli osteoloji

Yrd. Doç. Dr. Özge ÜNLÜTÜRK

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi

Ruhsal gelişim bulgularının yaş tayinindeki önemi

Prof. Dr. Gökhan ORAL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Şemsi Gök (1920- 2002)

1 Mayıs 1920’de İstanbul Göztepe’de dünyaya gelen Mustafa Şemsettin (Şemsi) GÖK Bolvadin İlkokulu’nu bitirmiş, ortaokulu Kadıköy Ortaokulu ve Çanakkale Ortaokulumda tamamlamış ve Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olmuştur. Tıp eğitimine önce Askeri Tıbbiye’de başlamış, daha sonra sivile geçerek İstanbul Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayarak 1947 yılında mezun olmuştur.

1948’de askerlik görevini Gelibolu İkinci Zırhlı Tugay Bindirilmiş bölüğünde asteğmen doktor olarak tamamlamış, İstanbul Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi Enstitüsünde Prof. Dr. Philips Schvartz döneminde asistanlık yapmış, 1951 yılında “miyelofibrozisler” konulu asistanlık tezi ile patoloji uzmanı olmuştur. Daha sonra fakülte dekanı ve üniversite rektörünün tensipleri ile Adli Tıp Enstitüsünde görevlendirilmiş, 6 ay Bakırköy Akıl Sinir Hastalıkları Hastanesinde 6 ay Eczacılık Fakültesinin Toksikoloji bölümünde çalıştıktan sonra 1955 yılında “Post Travmatik Geç Dimağ Apselerinin Patogenezi ve Adli Tıp’taki Önemi” başlıklı tezi ile 26.12.1955 tarihinde Adli Tıp Kürsüsüne Doçent olmuştur. 1962-1963 yıllarında Üniversite tarafından Paris Tıp Fakültesi Adli Tıp Kürsüsü’ne gönderilmiş, yurda döndükten sonra 18.01.1963 tarihinde Üniversite Profesörlüğüne yükseltilmiştir. 1967 yılında Prof. Dr. Hikmet Yalgın ile birlikte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü’nde göreve başlamış, ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nde de dersler vermiştir. 1972 yılında Adli Tıp Kürsüsü Başkanlığına, 1969 ve 1977 yıllarında iki kez Adli Tıp Müessesesi (Kurumu) Başkanlığıma getirilen Prof. Dr. Şemsi Gök bu görevlerini 1992 yılına kadar sürdürmüş; adli tıbbın ülkemizdeki bugünkü yapılanmasını oluşturmuştur. Prof. Dr. Şemsi Gök 21 Ekim 2002 tarihinde hayata gözlerini kapamıştır.

Prof. Dr. Şemsi Gök’ün “Adli Tıp” Ders Kitabı” (7 baskı), “Adli Tıp Pratiği”, “Adli Tıpda Yaş Tayini”, “Pratikte Adli Tıp Uygulaması İçin Şematik Anatomi Atlası ve Sözlük”, “Adli Tıp Dün Bugün ve Yarın” olmak üzere kitapları ve çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Prof. Dr. Şemsi Gök ve arkadaşları tarafından G-P atlası uyarlanarak oluşturulmuş “Gök Atlası” adı verilen rehber kitap ülkemizde adli tıpta yaş tayininde yaygın olarak kullanılmaktadır.