Değerli Meslektaşlarımız,

Bir kongremizi daha geride bıraktık. Şimdiden önümüzdeki yıl için neler yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Bilimsel çalışmaların doğası gereği, bizlerin de her bir çalışması bir öncekini geçecek ve gelişmelere ışık tutacak nitelikte olmalı. Yaptıklarımızı birbirimizle paylaşmanın çalışmalarımıza katkısı ise azımsanamayacak kadar önemli. Bu paylaşımlarımız kadar önemli bir konu da; kongrelerimizin verimliliği ve başarısının artırılabilmesi için katılımcıların görüşlerinin çok değerli olduğu. Bu amaçla geri bildirim formlarını doldurmanız konusunda biraz ısrarcı davrandığımız doğrudur.

13. Adli Bilimler Kongresi’nde verilen geri bildirimler doğrultusunda istenen konulara öncelik verilerek program hazırlandı, sosyal programlar eklendi, panel konuşmacılarının aynı bilgileri yinelememesi konusuna özen gösterilmeye çalışıldı ve bunlar gibi pek çok geri bildirim kongre düzenleme ve bilimsel kurullar tarafından dikkate alınmaya çalışıldı. Bu yıl vermiş olduğunuz geri bildirimlerin de bir sonraki kongre düzenleyicilerine yol göstereceğinden eminiz.

14. Adli Bilimler Kongresi; 330 katılımcı 11 panel, 78 sözel, 180 poster bildiri, toplam 206 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 5 çalıştay, 3 konferans, forum, tanıtım ve sohbet saatleriyle çeşitlenip, sergi ve konserler ile renklenerek 14/11/2017 günü sona erdi. Siz değerli katılımcıların Çeşme’den bilimsel ve sosyal açıdan beklentilerinizin en azından bir kısmının karşılanmış olarak döndüğünüzü ve 2018 yılında Adana’da gerçekleştirilmesi planlanan 15. Adli Bilimler Kongresi için aynı heyecanı paylaştığımızı umuyoruz.

Kongremizin; katılım, bildiri, konferans, oturum başkanı, panelist, çalıştay eğiticisi olarak bilgi, deneyim ve  yoğun emeğinizle zenginleşen bir bilimsel toplantı olmasını sağladığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Not: 14. Adli Bilimler Kongresinde sunulan poster bildirilere Adli Bilimler Kongresi sayfasındaki link aracılığı ile kongre fotoğraflarına ise https://www.goo.gl/photos/PimcEXu47QffTz6H8   adresinden ulaşabilirsiniz.