Değerli Meslektaşlarımız,

Adli Tıp Bülteni, bir süredir değerlendirme sürecinde olduğu uluslararası ciddi bir veri tabanı olan DOAJ (Directory Open Access Journals) dizinlemesine 29.06.2017 tarihinde kabul edilmiştir.

Tubitak Ulakbim ve başka uluslararası veri tabanlarınca da taranan, destekleriniz ve editörler kurulun emekleriyle uluslararası bir dergi niteliğine kavuşmuş olan Adli Tıp Bülteni, SCI-Expanded yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Araştırmacılarımızdan Adli Tıp Bülteni’ni tercih etmelerini ve makalelerin doi numaralarını da atıflarda kullanmalarını bekliyoruz.

Adli Tıp Bülteni editörler kurulunu başarıları için kutluyor, yoğun emekleri için teşekkür ediyoruz.

https://doaj.org/toc/2149-4533

ATUD Yönetim Kurulu