Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2017 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim 2017 tarihinde yapılacaktır. Mevzuat gereği bu toplantıda çoğunluk katılımı aranmayacaktır.  Toplantı yer ve saatleri ile gündem aşağıda sunulmuştur.

Katılımınızın alanımız ve derneğimiz çalışmaları için çok değerli olduğunu anımsatarak hepinizi Genel Kurul Toplantısı’na davet ediyoruz.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Toplantı tarih ve yeri:
21 Ekim 2017 Cumartesi Saat 10:00
İstanbul Tabip Odası 4. Kat Toplantı Salonu

Gündem
Açılış ve saygı duruşuYoklama
Divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
Dilek ve öneriler
Kapanış