Değerli Bilim İnsanları;

7. Tıp Hukuku Günleri adli bilimlerin emektar isimlerinin anısına 22 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Sizlerin önerileriyle, bu yılki toplantımızda Adli Tıp Kurumu’nda uzun yıllar görev yapmış, hem mesleki bilgi ve becerisi hem de dostlukları ile gönülleri fethetmiş isimlerden Uz. Dr. Cevat Özer (1931-1996), Uz. Dr. Uğur Kaya Gündüz (1933-2005), Biyolog Savaş Akyürek(1950-2002) ve Eczacı Latif İlhan (1951-2012) anılacak ve “Adli Bilimlerde İş Güvenliği ve Özlük Hakları” ana temasında paneller düzenlenecektir.

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafından düzenlenen ve paydaş kurumların destekleyeceği toplantımıza katılmanız önemli temennimizdir. Saygılarımızla.

Prof. Dr. Sermet Koç
Düzenleme Kurulu adına

PROGRAM

“Adli Bilimlerin Emektar İsimleri anısına”

7. TIP HUKUKU GÜNLERİ:

ADLİ BİLİMLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE ÖZLÜK HAKLARI

22 ARALIK 2017 CUMA

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurul Salonu Yenibosna/ İstanbul

09.30-10.00: AÇILIŞ

10.00-12.00: ANMA KONUŞMALARI

12.00-13.00: ARA

ADLİ BİLİMLERDE İŞ GÜVENLİĞİ ve ÖZLÜK HAKLARI

Kolaylaştırıcılar: Prof. Dr. Başar ÇOLAK* / Prof. Dr. Berna AYDIN**

* Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

13.00-14.45: PANEL 1

İş Güvenliği ve Özlük Hakkı Kavramına Genel Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

SAHUMER, Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı

Ölü muayeneleri ve otopsilerde riskler, iş güvenliği ve özlük hakları

Prof. Dr. Sermet KOÇ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Adli kimya laboratuvar uygulamalarında riskler, iş güvenliği ve özlük hakları

Kimya Müh. Dr. Oya Yeter

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi

Adli biyoloji laboratuvar uygulamalarında riskler, iş güvenliği ve özlük hakları

Uzman Biyolog Agah Serkan HÜNER

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi

14.45-15.00: ARA

15.00-16.45: PANEL 2

Klinik Adli Tıp uygulamalarındaki riskler ve iş güvenliği; dünyada ve ülkemizdeki durum

Doç. Dr. Sadık Toprak

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

İş Güvenliği ve Özlük Hakları Konusunda Hukuksal Yaklaşım

Prof. Dr. Talat CANBOLAT

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı/ Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi

İş Güvenliği Uzmanı Gözüyle Adli Tıp/Adli Bilimler Alanında Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Mühendis Yusuf YALÇIN

TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME