Değerli Bilim İnsanları,

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin düzenlediği 15. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 2018 tarihleri arasında destekleriniz, katkılarınız ve katılımlarınız sayesinde başarı ile gerçekleştirildi.

Kongremizin gerçekleşmesinde emekleri geçen; Bilimsel Kurul, Düzenleme Kurulu, Kongre Sekreteri, Sosyal Komite, Hakem Heyeti, Ödül Jürisi, oturum başkanları, panelistler, konuk konuşmacılarımız, çalıştay eğiticileri, destekleyen kuruluşlar, Adli Belge İncelemeciler Derneği (ABİDER), sayın Prof.Dr. Sema Demirçin, NL Mice Organizasyon Firması tüm çalışanları, adli otopsi çalıştayının yapılmasını sağlayan Adli Tıp Kurumu Başkanı ile Antalya Grup Başkanlığı, ulaşım desteği sağlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Tıp Fakültesi Dekanlığı ve tüm değerli kongre katılımcılarına çok teşekkür ederiz.

356 katılımcısı olan kongremizde 91 sözel ve 107 poster olmak üzere toplam 198 bildiri sunuldu. Adli tıp ve adli bilimler alanının çeşitli konuları, sorunları ve çözüm önerileri ortaya kondu. Özellikle mezuniyet öncesi ve sonrası adli tıp eğitimi konusunda yapılan panellerde, anabilim dalı başkanları ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile ayrı ayrı yapılan toplantılarda ve çalışma grupları sunumlarında; alanımızla ilgili yapılması gereken pek çok görev için derneğimiz yönetim kuruluna mesajlar iletildi. Bu mesajları aldık, yapılması gerekenleri sizlerin de desteği ile bir program çerçevesinde gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlıyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla bilgilerinize sunarız
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız…