Çocukların Cinsel İstismarı Konusunda 9 Nisan 2018 Tarihli Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarısı Üzerine Adli Tıp Uzmanları Derneğinin Görüşleri

 Cinsel şiddet, dünyada her yıl milyonlarca insanı etkileyen, toplumun [...]