ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ
Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen ATUD Başkanı( Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. Adli Tıp AD)1
Uzm. Dr. Gözde Yeşiltepe Kuz ATUD
Uzm. Dr. Mehmet Ali Malkoç ATUD
Prof.Dr. Erhan Büken ATUD (Başkent Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı)2
Doç.Dr. Muhammed Can ATUD (Balıkesir Üni.Tıp Fak. Adli Tıp AD)3

KATILIMCILAR (SOYADI ALFABETİK)
Prof. Dr. Kemalettin Acar Pamukkale Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (4)
Doç. Dr. Ramazan Akcan Hacettepe Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Temsilcisi (5)
Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş Ege Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (6)
Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, ATK Temsilcisi (7)
Prof. Dr. Bora Büken Düzce Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (8)
Prof. Dr. Osman Celbiş İnönü Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (9)
Prof. Dr. Birol Demirel Gazi Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (10)
Prof. Dr. Mete K. Gülmen Çukurova Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (11)
Dr. Öğr. Üyesi Esin Akgül Kalkan Onsekiz Mart Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (12)
Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karabağ Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Temsilcisi (13)
Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Sezer Öner Amasya Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (14)
Doç. Dr. Sait Özsoy SBÜ Gülhane Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (15)
Dr. Öğr. Üyesi Naile Esra Saka Namık Kemal Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (16)
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yaşar Teke Ordu Üni. Tıp Fak. A.D. Başkanı (17)
Prof. Dr. Mehmet Tokdemir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (18)
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Turan Medeniyet Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (19)
Doç. Dr. Ali Yıldırım Sivas Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Temsilcisi (20)
Prof. Dr. Rıza Yılmaz Bülent Ecevit Üni. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı (21)

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile 21 eğitim kurumu sorumlusu veya temsilcileri, 29 Haziran 2018 Cuma günü 08.30-17.30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Ankara’da toplandı. Adli Tıp Uzmanları Yönetim Kurulu Başkanı açış konuşmasında; 15. Adli Bilimler Kongresi’nde anabilim dalı başkanlarının özellikle uzmanlık eğitimi konusunu görüşmek üzere bir toplantı yapılmasını istediklerini belirtti. ATUD Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bugünkü toplantıya katılımları için katılımcılara ve toplantıya ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na teşekkür etti. Toplantıya çağrıların “atud yahoo e-mail grubundan” ve anabilim dalı başkanlarının whatsapp grubundan yapıldığını ve telefon ile de irtibat kurulmaya çalıştığını belirtti. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu ile eğitim kurumları sorumluları arasında, toplantılar ve benzeri konularda hızlı iletişim için bir whatsapp grubu kurulması konusunu katılımcılarla paylaştı, “uzmanlık eğitimi” başlıklı bir grubun uygun olacağı konuşuldu. Toplantı programında belirlenmiş olan gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

– Gündemin ilk maddesi olan, adli tıp uzmanlık eğitimi veren eğitim kurumlarının listesi üzerinde konuşuldu. ATUD’un Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) yetkilisinden aldığı eğitim kurumları listesinde 49 kurum olduğu görüldü. Bazı anabilim dallarının listede yer almadığı, bu konunun araştırılması gerektiği belirtildi. TUK’un YUEP listesi gösterildi, eğitim kurumlarının 0(kırmızı), 1(sarı), 2(açık yeşil) ve 3(koyu yeşil) şeklinde kodlandığı liste üzerinde konuşuldu. Anabilim dallarının TUK eğitici ve mekan standartlarını karşılama durumları ve standartları karşılamayan anabilim dallarının eksikleri görüşüldü. Hiçbir adli tıp anabilim dalının “bir inceleme, değerlendirme işlemine dayanarak yetkilendirmesinin yapılmadığı (3 ile kodlanmadığı), 2021 yılına kadar denetimlerin tamamlanıp yetkilendirmelerin yapılacağı belirtildi. Bu aşamada; adli tıp akreditasyonunun fakülte ve üniversite akreditasyonları açısından önemli olduğu, lisans akreditasyonu için her bir anabilim dalının içeriği hazırladığı, tıpta uzmanlık eğitiminde de akredite olunamazsa fakültelerin de sıkıntı yaşayacağı konuşuldu. 2023’ten sonra akredite olmayan fakültelerin diplomalarının uluslararası geçerliliğinin olmayacağı, akreditasyon komitelerini oluşturmamız gerektiği, akredite edecek kişilerin de bizler olduğu, yeterlik kurullarının içinden, bizlerden çıkacağı, alanımızın uzmanlık alanları içinde hak ettiği yere gelmesi için bu işleri yapmamız gerektiği belirtildi.
Geri bildirimler Bakanlığa (TUK’a) iletilecek. İki hafta önce yapılan YÖK dekanlar kurulu toplantısında “bütün tıp fakültelerinde adli tıp anabilim dalı olmak zorunda” şeklinde bir karar alındığı, yürürlüğe girdiğinde tüm fakültelerde lisans eğitiminde adli tıp anabilim dalının mutlaka yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

– Gündemin ikinci maddesi olan; TUKMOS Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v.2.3 hakkında görüş ve öneriler konuşuldu. Bu versiyonun bir öncekinden farklı olmadığı, bazı yazım yanlışlarının aynen durduğu, müfredatın uygulamada yetersiz kaldığı, tamamının güncellenmesi gerektiği görüşüldü. Bir adli tıp uzmanı yetiştirirken hangi klinik ve girişimsel yetkinliklerin edinilmesi gerektiği, bunları nasıl edineceği; örneğin kaç adli otopsi uygulaması yaparak otopsi yapma becerisi kazanabileceği konuşuldu. Her anabilim dalında yeterli sayıda olgu olamayacağı, sayılar belirlenirken buna özen gösterilmesi gerektiği söylendi. Eldeki olanaklara göre mi yoksa bir uzmanın yetişebilmesi için gereken sayıya göre mi belirleneceği tartışıldı. Olması gereken idealler, ulaşılabilecek hedefler ve mevcut durumu analiz etmenin önemli olduğu söylendi. Önce uzmanlık öğrencileri için ulaşılması beklenen hedefler yazılmalı, beceriler tanımlanmalı, en son da yeterlilik, yetkinlikler yazılmalı görüşü paylaşıldı.

Uzmanlık eğitimi için minimal standartları mı yoksa dünya standartları mı belirlenmeli konusunun önemli olduğu, var olan standartların düşük olmasının sakıncaları olabileceği konuşuldu. Eğitimde Bologna sürecinin Avrupa Birliği uyum süreci için de başladığı, uluslararası standartlara yaklaşmak zorunda olduğumuz görüşüldü. Pamukkale ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Tıp Fakülteleri Adli Tıp Anabilim Dallarının örnek çekirdek eğitim müfredatlarından söz edildi. Adli otopsi rotasyonları ve otopsi salonu olmayan anabilim dallarının ATK rotasyonları konuşuldu. ECLM standartlarının bizi bağladığı, otopsi standardizasyonlarının yapılması gerektiği, Türkiye’de standardizasyonu yakalamak zorunda olduğumuz görüşüldü. Olay yerine gidilme sorunu konuşuldu, asistanın uygulamaları eğiticinin gözetiminde yapması gerektiği, polisle birlikte olay yerine gitmesinin sayılmayacağı söylendi. Yeterlilikte otopsi için alt birimlerin konması gerektiği; bebek otopsisi yeni doğan otopsisi vb. söylendi.

Adli Tıp Uzmanları Derneğinin 2004’te hazırladığı listenin bazı anabilim dallarında asistan karnesi olarak kullanıldığı, uygulaması yapılabilecek, karşılanabilecek hedeflerin yazılmasının uygun olacağı belirtildi. Başka bilim dallarının müfredatları 40-50 sayfa iken adli tıp müfredatının çok daha kısa olduğu, bazı eğitim kurumlarının daha ayrıntılı yazdığı akreditasyon yapılacağı zaman müfredattaki ana başlıkların altlarının doldurulmasının isteneceği, bu nedenle alt başlıkların belirlenmesi gerektiği konuşuldu. Bu sorunun tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olduğu, ülkelerin kendi içlerinde tutarlı olduğu, Avrupa’daki ülkeler arasında birlik olmadığı görüşü paylaşıldı. Avrupa’ya entegre olmak için rotasyonları eşitlememiz gerektiği, entegre olunamasa da en azından paralellik yakalanabileceği belirtildi. Türkiye’de herkesin iş birliğiyle ve tek başına yapabileceği bir müfredat hazırlamak ve birbirimizden yararlanmaya, deneyim paylaşmaya açık olmak gerektiği görüşü paylaşıldı. (Düzeltme önerileri; giriş bölümünde adli tıp ile ilgili tanımlamada aynı paragraf tekrar yazılmış, çıkarılması gerekiyor. YE UE BE kısaltmaları yapılmadan önce açıklamaları üst tarafa eklenmeli. Klinik yetkinlikler bölümüne İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Protokolü konuları vb eklenmeli, ATK rotasyonunun süresi artırılmalı..)

TUKMOS Başkanı Ekin Özgür Aktaş; “TUKMOS hedefleri tekrar konuşulmalı. Şu an en az 2 öğretim üyesi olsun dendi. YUEP listesine bakılmalı (yeşil sarı kırmızılı olarak kodlanan liste). 2021’e kadar şu an yeşil olan anabilim dalları da denetlenmek zorunda. Her eğitim kurumu denetlenecek, eksiklikler varsa 6 ay sonra tekrar gidilecek. Asistan 6 aylığına başka yere gönderiliyor. TUK’un; toplantıları artık yapılmıyor. Komisyon yenilenmiyor. Komisyonun süresi doldu ama kimse istifa edemiyor. Komisyon olarak ATUD’la birlikte çalıştık. Toplantılara ATUD başkanını çağırdık. TUK’un bürokrasi kısmını bırakarak içeriği düzenlememiz lazım. Biz 4 senelik eğitimde pratisyen hekime uzman olması için ne vereceğiz? Kurslara katılım belgesi aranacaktır. Uzaktan eğitim almıştır denilebilecektir. Bu eğitimin ne şekilde alınacağını da biz belirliyoruz.” dedi.

– Gündemin üçüncü maddesi olan; Yeterlilik Kurulu ve alt kurullarının tanıtımı yapıldı. Daha önce hazırlanmış Adli Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi ışığında oluşturulan Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Komisyonu üye listeleri sunuldu. Yönergenin gözden geçirilerek güncellenmesi gerektiği belirtildi. Yeterlik Kurulları ile Sağlık Bakanlığı’nın eşgüdüm içinde çalışabilmesi için; “TUKMOS üyeleri görev süreleri boyunca yönetim kurulunun doğal üyesi kabul edilir” diye bir şart konulabileceği belirtildi. Yönergede eksikse adli tıp uzmanı olmayan, hekim olmayan herhangi bir adli bilimcinin TUKMOS üyesi olmasının önüne geçilmesi gerektiği söylendi.

– Gündemin dördüncü maddesi; Adli Tıp Uzmanları Derneği çalışmaları hakkında bilgilendirme, sorunlar, görüşlerin alınması idi. ATUD Tüzüğünde geçen “bilim adamları” sözünün “bilim insanları” olarak değiştirilmesi önerisinin ilk genel kurulda yapılacağı belirtildi, katılımcılar bu öneriyi destekledi.
ATUD Çalışma Gruplarının çalışmaları özetlendi. Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubunun etkinlik takvimi sunuldu.
Form A ile tüm anabilim dallarının TUK eğitici ve mekan standartlarına ek olarak öğretim üyesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin sayısı, hangi konuların çalışıldığı ve iletmek istedikleri konuların sorulduğu, tüm eğitici kurumlar formu doldurduğunda işbirliği yapılacak durumların ve birbirimizden destek alabileceğimiz konuların ortaya konabileceği söylendi.
ATUD-BEDY tanıtıldı, adli tıp ve adli bilimler alanlarında bilimsel etkinliklerin çakışmasının da önlenmesi gerektiği, etkinlikler düzenlenirken birbirimizden haberdar olmamızın uygun olacağı konuşuldu.
– Gündemin beşinci maddesi; öneri ve dilekler idi;
Prof.Dr. Mete Gülmen; ATUD, genç bilim insanlarının eğitimini proje olarak organize etsin, ATUD’un komisyonları yurtdışı etkinliklere yayınları referans mektupları vb konularda destek olsun, genç asistanları yurt dışı kongrelere ve eğitimlere gönderelim. Erasmus olanağını değerlendirilelim.
Prof.Dr. Kemalettin Acar; Asistan eğitiminde ikili anlaşma aranmıyor. Sadece iki tarafın anlaşması devam etmeli. Ayarlanıp asistanın maaş ve döneri kesilmeden gitmesi sağlanabilir.
Prof.Dr. Mete Gülmen; Yurt içi kurs eğitim workshoplar düzenleyelim. Avrupa Birliği k1 k2 projeleri var, istenilirse proje yazılabilir. US Develop projesi cinsel saldırı merkezi kurulursa 1 milyon dolara kadar hibe vaat ediyor. ATUD Genç Bilim insanları destekleme geliştirme fonu oluşturulabilir. Web sayfası üzerinden ATUD kayıt dernek parası ödeme donation alma gibi bir şey yapılabilir mi? ATUD’un sayfasından login girişi olsun. ATUD tartışma grupları o sayfa üzerinden. Olgu tartışırız. Çalışma grupları oradan konuşabilir. IAFS (International assosaition of forensic science) en son 2017’de Toronto’da yapıldı 2020 Avusturalya’da olacak. 2023 kongresi için talip olunabilir. Bu maliyetli bir proje. 2023’te ATUD kabul ederse aday olup kulis çalışmalarına başlanabilir, bunlar bireysel olarak kulis yapılarak alınabiliyor.
Prof.Dr. Kemalettin Acar; Kulis için ben de çalışırım.
Dr. Öğr. Üyesi. Hacer Yaşar Teke: Kongre uluslararası olsun, pahalı oluyor, gelindiğine değsin.
D.r Öğr. Üyesi. Esra Saka: Adli tıp anabilim dallarına gelen olguların işlem puanı ile ilgili puanlandırma nasıl yapılıyor?
Prof.Dr. Ekin Özgür Aktaş: İki önemli belge var; bilirkişilik ücret tebliği ve kamu sağlık hizmetleri hizmet tarifesi. Bilirkişiye ödenmesi gereken ücret % 40’ı kesilerek kim bilirkişiyse ona yatırılıyor. Ücret hesaplanmasında performansa hiç girilmiyor.
Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek: ATK’nun fiyatları 2013 ve 2017’de güncellendi. Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntıları, SGK ile ilgili sıkıntıları, sorun yaşanan kalemleri ilgili yerlere iletebiliriz.
Özlük hakları hakkında genel olarak konuşuldu. ATUD’un TUK’a SUT’la ilgili istekleri gönderdiği belirtildi. Bu konu takip edilecek.