Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile 21 eğitim kurumu sorumlusu veya temsilcileri, 29 Haziran 2018 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Ankara’da toplandı. Toplantının amaçları ve programın tanıtılmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. ATUD-YK ile eğitim kurumları sorumluları arasında “uzmanlık eğitimi” başlığında bir iletişim grubu kurulmasının ve toplantının sonuç raporunun paylaşılmasının uygun olacağı düşünüldü.

1. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)’nun yetkilendirilmiş eğitim programları listesinde adli tıp uzmanlık alanı için 49 eğitim kurumu yetkilendirilme düzeyi ile birlikte gösterilmişti. Bu listeye göre 3 eğitim kurumunun yetkisi kaldırılmış, 8’i askıya alınmış, 38’i ise 21.12.2021 tarihine dek yetkili görünüyor. Adli tıp alanında henüz değerlendirme yapılarak yetkilendirilen eğitim kurumu yok. 21.12.2021 tarihine dek kurumlar ziyaret edilerek değerlendirme yapılacak ve yetkilendirme durumuna karar verilecek. Tıp fakültelerinin akreditasyonları yapılıyor, pek çok adli tıp anabilim dalı lisans eğitimi için hazırlık yaptı, yapıyor. Uzmanlık eğitimi için de akreditasyon konusunda çalışmaların yapılması hazırlıkların tamamlanması gerekli.

2. TUKMOS Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı v.2.3 bir önceki versiyondan farklı değil. Müfredat bu haliyle uygulamada yetersiz kalıyor ve tamamının güncellenmesi gerekli. Bir adli tıp uzmanı yetiştirirken hangi klinik ve girişimsel yetkinliklerin edinilmesi gerektiği, bunları nasıl edineceği; örneğin kaç adli otopsi uygulaması yaparak otopsi yapma becerisi kazanabileceği belirtilmeli. Her anabilim dalında yeterli sayıda olgu çeşitliliği olmayabilir, sayılar belirlenirken buna özen gösterilmeli. Ancak, eldeki olanaklara göre mi yoksa bir uzmanın yetişebilmesi için gereken olgu türü ve sayısı mı esas alınmalı konusu önemli. Olması gereken idealler, ulaşılabilecek hedefler ve mevcut durumu analiz edilerek bu konu çalışılmalı.

3. Adli Tıp Yeterlik Kurulu Yönergesi’ne göre oluşturulan Yürütme Kurulu, Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Komisyonu üye listeleri sunuldu. Yeterlik Kurulları yönergeyi gözden geçirerek çalışmalarına başlayacaklar. Uzmanlık eğitimi müfredatının güncelleme çalışmalarını yürütecekler. Yeterlik Kurulları ile Sağlık Bakanlığı’nın eşgüdüm içinde çalışabilmesi için; “TUKMOS üyeleri görev süreleri boyunca yönetim kurulunun doğal üyesi kabul edilir” diye bir not konulabilecek.

4. Adli Tıp Uzmanları Derneği Tüzüğünde geçen “bilim adamları” sözünün “bilim insanları” olarak değiştirilmesi önerisi ilk genel kurulda gündeme alınacak. ATUD Bilimsel Etkinlik Çalışma Grubunun etkinlik takvimi hazır. Form A ile öğretim üyesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin sayısı, hangi konuların çalışıldığı ve iletmek istedikleri konular soruldu, tüm eğitici kurumlar formu doldurduğunda işbirliği yapılacak durumların ve birbirimizden destek alabileceğimiz konular ortaya konabilecek. ATUD-BEDY (Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi)’nin adli tıp ve adli bilimler alanlarında bilimsel etkinliklerin çakışmasını önlemeye yardımcı olacak, etkinlikler düzenlenirken birbirimizden haberdar olmamız önemli.

Uzmanlık eğitiminin müfredatı, eğitici ve mekan standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Adli Tıp Yeterlik Kurulları çalışmalarına başlayacak.

Saygılarımızla,
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu