Değerli Adli Bilimciler;

8. TIP HUKUKU GÜNLERİ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren adli tıp eğitimi ve uygulamalarında büyük özveri ile görev yapmış, çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz hocalarımız Prof. Dr. Emine Haluka (DUMLU) MENTEŞ, Prof. Dr. Beyhan EGE, Prof. Dr. Hüseyin KARALI ve Prof. Dr. Ali YEMİŞCİGİL anısına 14 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de yapılacaktır. Anma toplantısını takiben güncel önemli bir sorunumuz “HEKİME YÖNELİK ŞİDDET” konusunda paneller düzenlenecektir.
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafından düzenlenen ve paydaş kurumların destekleyeceği toplantımıza katılmanız önemli temennimizdir. Saygılarımızla.
Prof. Dr. Sermet KOÇ
Düzenleme Kurulu adına

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sermet KOÇ (Düzenleme Kurulu Bşk), Prof. Dr. Akça TOPRAK ERGÖNEN, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Doç. Dr. Ahsen KAYA,
Dr. Öğr. Üyesi Ender ŞENOL, Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN, Doç. Dr. Muhammet CAN, Av. Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI

PROGRAM

“EGE’DE ADLİ TIBBIN EMEKTAR İSİMLERİ ANISINA”
8. TIP HUKUKU GÜNLERİ: HEKİME YÖNELİK ŞİDDET
14 ARALIK 2018 CUMA
İzmir Barosu Toplantı Salonu, Alsancak/ İzmir
09.30- 10.00: AÇILIŞ
10.00-12.30: ANMA KONUŞMALARI
12.30- 13.30: ARA
13.30- 15.15: PANEL 1
 TIBBİ BOYUTU İLE HEKİME YÖNELİK ŞİDDET 
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Akça TOPRAK ERGÖNEN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Sağlık ortamında şiddet; psikiyatrik yaklaşım
Prof. Dr. Mehmet Çağdaş Eker
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Acil tıp birimlerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
Doç. Dr. Başak BAYRAM
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD
Birinci basamak hekimlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
Dr. Nuri Seha YÜKSEL Aile hekimi, İzmir Tabip Odası
Adli tıp uygulamalarında çalışanlara yönelik şiddet
Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
15.15-15.30: ARA
15.30- 17.00: PANEL 2
HUKUKİ BOYUTU İLE HEKİME YÖNELİK ŞİDDET
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
İzmir Tabip Oda’sına yansıyan hekime yönelik şiddet olguları ve hukuksal destek
Av. Mithat KARA
İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu
Hekime yönelik şiddet olgularına idare hukuku açısından yaklaşım
Doç. Dr. Serkan ÇINARLI
Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri AD
Hekime yönelik şiddet; dava örnekleri
Av. Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI Hukukçu hekim. Sağlık Hukuku bilim uzmanı
17.00-17.30 TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

BİYOGRAFİ

Prof. Dr. Emine Haluka (DUMLU) MENTEŞ

1922 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini, 1948’dc Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Eylül 1948 Temmuz 1949 tarihleri arasında sırasıyla Taşköprü Kendir Fabrikası Hekimliği, Ankara Merkez Hükümet Tabipliği, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesi B.C.G. Servisi Hekimliği ve Ankara Merkez Hükümet Tabipliği yaptı. 1949-1952 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesinde Adli Tıp Asistanı olarak görev yaptı. 1952’de “Adli ve Ruhi Tababet Mütehassısı” unvanını aldı. Türkiye’deki ilk kadın Adli Tıp uzmanıdır. Aynı zamanda psikiyatri için yasal asistanlık süresini tamamladı ancak ihtisas sınavına girmedi. 1952-61 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesinde Adli Tıp Uzmanı olarak görev yaptı. 1961 ‘de Ege Üniversitesine Adli Tıp Mütehassıs Asistanı olarak atandı. Aynı yıl Kasını ayında Adli Tıp Doçenti oldu. 1961-67 yılları arasında EÜTF’de Adli Tıp Doçenti olarak görev yaptı. 1967’de profesörlüğe yükseltildi. Ankara’da 4 Temmuz I949’da Namık Kemal Menteş ile evlendi. Ali Şükrü ve Uğur adında iki oğlu oldu. 12 Ağustos 1970’de vefat etti.

Prof. Dr. Beyhan EGE

1937’dc Afyon’da doğdu. İlkokulu Afyon ve Ankara’da okudu. Orta ve 4 yıllık lise tahsilini İzmir’de Karşıyaka Lisesinde yaparak 1955 yılında mezun oldu. Aynı yıl açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi ve 1961 ’de mezun oldu. 31.10.1961 ‘de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Adli Tıp Kürsüsünün ilk asistanı olarak ihtisasa başladı. 1962-65 yılları arasında Doğum ve Kadın Hastalıkları. Cerrahi, Patoloji, Psikiyatri. Nöroloji Kürsüleri ile İstanbul Adli Tıp Müessesesinin müşahedehane ve Toksikoloji Şubelerinde belirli sürelerde çalışarak 1966 yılında Ege Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalında uzman oldu. 1971 ‘de Doçentlik sınavı aşamalarını tamamlayıp aynı Anabilim Dalında 1972’dc Doçent ve 1978’de Profesör oldu.
Prof. Dr. Beyhan EGE, 1970 yılından emekli olduğu 2004 yılına kadar Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığını kesintisiz sürdürmüştür. Aynı zamanda İzmir’de 1978 yılında faaliyete başlayan Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı görevini 2000 yılına kadar ikinci görev olarak sürdürmüştür.
İzmir’de 24 Ağustos 1963’le KBB Uzmanı olan Prof. Dr. Yılmaz EGE ile evlendi. Deniz adında bir kızı ve Gediz adında bir oğlu oldu. 12 Şubat 2018’de vefat etti.

Prof. Dr. Hüseyin KARALI

1942 yılında İstanköy’de doğdu. İlköğrenimini İstanköy’de tamamladıktan sonra 12 yaşında İzmir’e eğitim için geldi. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayıp ardından 1963 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1971 yılında bitirdi. Yunan Tebaasına dahil sayıldığı için 1971’de Adli Tıp Kürsüsüne yabancı uyruklu asistan olarak girdi. 07.08.1974 tarihinde Türk Vatandaşlığına kabul edildi. Nisan 1975’te ihtisas sınavında başarılı olarak Adli Tıp Mütehassısı unvanını aldı. 1981 ’de ATK İzmir Grup Başkanlığına uzman olarak atandı. Bu dönemdeki Kantar Karakolu nöbetleri mesleki tecrübeleri arasında yer almaktadır. 13.04.1983’te Doçent unvanını aldı. 1984’te EÜTF Adli Tıp Anabilim Dalındaki görevinden ayrılıp ATK İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığına getirildi. 1984-1990 yılları arasında EÜTF Adli Tıp Anabilim Dalında görevlendirme ile adli tıp derslerine girdi. Şubat 1992’de Anabilim Dalındaki görevine geri döndü ve 1994’te de Profesörlüğe yükseltildi. 12 Mart 2004 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. 01 Temmuz 2009 tarihindeki emekliliğine kadar bu görevini sürdürdü.
1972 yılında Sermin hanım ile evlendi. Mehmet ve Demet adlı iki çocukları oldu. 07.12.2015’te vefat etti.

Prof. Dr. Ali YEMİŞCİGİL

12 Nisan 1962’de İzmir’de doğdu. Müdafaai-Hukuk İlkokulu, Saint Joseph Fransız Erkek Ortaokulu ve Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1980 yılında girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 7 Aralık 1987 – 29 Nisan 1991 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini sürdürdü. 19 Ekim 1993 tarihinde girdiği doçentlik sınavında başarılı olarak Adli Tıp Doçenti unvanını aldı. 1997 yılında EÜTF Adli Tıp Anabilim Dalından ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalını kurdu ve 23 Temmuz 1999’da profesör kadrosuna yükseltildi. 8 Ağustos 2002 tarihinden sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına dönerek vefat edene kadar görevine devam etti. Prof. Dr. Ali Yemişcigil, Lale Hanım ile evli olup, Sefa adlı bir oğlu ve Serra Adlı bir kızı vardır. 10 Nisan 2007 tarihinde vefat etti.