Değerli Grup Üyeleri,

Derneğimiz kurucularından, eski başkanlarından, pek çoğumuzun mesleki ve kişisel gelişimine katkısı olan hocamız/meslektaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, kamuoyunda “Bu suça ortak olmayacağız” adıyla anılan bildiride imzası olması nedeniyle yargılandığı davada bugün karar açıklandı. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın TİHV başkanı sıfatıyla 3 Mart 2016’da Cizre ziyareti sırasında sınırlı gözleme dayalı olarak düzenlediği ve kendi savunmasında da dosyaya koyduğu bir ön inceleme raporu, mahkeme tarafından yargı konusu edilmiştir. Adli tıp uzmanları, mesleki uygulamaları sırasında, ister bilirkişi, isterse gözlemci olarak yer alsınlar, tanıklık ettikleri olaylar hakkındaki düşüncelerini gözlemledikleri bilimsel gerçekler çerçevesinde belirtirler. Bilimsel olarak aksi kanıtlanmadıkça, bilim insanlarının düşüncelerini ifade etmeleri ve düzenledikleri raporlar nedeniyle suçlanmaları mesleki bağımsızlık alanına bir müdahale olacak ve iyi hekimlik uygulamasına zarar verecektir. Uzmanlık derneği olarak alanımızın bilimsel ve nesnel duruşunun hepimiz için değerini vurgular, verilen kararın üst mahkemelerce bozulacağını umut ederiz.

Saygılarımızla,
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu