Sayın Üyelerimiz,
Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu ve Yönergesinin görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla Yönetim Kurulu’muzun 15.01.2019 tarih ve 01 nolu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.
Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir. Genel Kurulumuz, İstanbul Tabip Odasında 9 Şubat 2019 tarihinde, saat 13.30’da yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 16 Şubat 2019 Cumartesi günü Saat 13:30’da aynı yerde yapılacaktır.
Saygılarımızla duyurulur.
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Toplantı Gündemi:
Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu ve Yönergesinin görüşülmesi ve karar
Toplantı yeri-adresi:
İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Caddesi No: 9
Cağaloğlu İstanbul