Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Eylül 2019 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Ekim 2019 Cumartesi günü aşağıda belirtilen aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Mevzuat gereği ikinci toplantıda çoğunluk katılımı aranmayacaktır. Toplantı yer ve saatleri ile gündem aşağıda sunulmuştur.
Katılımınızın alanımız ve derneğimiz çalışmaları için çok değerli olduğunu anımsatarak hepinizi Genel Kurul Toplantısı’na davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Toplantı tarih ve yeri:
28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 10:30
İstanbul Tabip Odası 4. Kat Toplantı Salonu

Gündem
Açılış ve saygı duruşu
Yoklama
Divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
Tüzükte değişiklik önerisinin görüşülmesi ve karar
Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
Dilek ve öneriler
Kapanış