Dernkongreeğimizin; 20-23 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya’da Sherwood Lara Exclusive Otel’de gerçekleştireceği kongrenin adı; 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi olacaktır. Bilimsel programımızda; adli bilimler ve adli tıp alanlarının güncel ve önemli ana konularının yanında: ülkemizin yedi bölgesindeki adli tıp ve adli bilimler birimleri olan şehirlerden temsilci olacak meslektaşlarımız; üniversitelerin adli tıp anabilim dalları, Adli Tıp Kurumunun Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızı, hizmet, eğitim ve araştırma alanlarında yaptıklarını ve paylaşmak istedikleri diğer konuları bizlere aktaracaklardır. Kongremizde; Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Kurulu (ATUYEK) adli tıp ulusal ÇEP ve çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumları, tıpta uzmanlık öğrencilerimize yönelik çalıştaylar ve Board sınavı da gerçekleştirilecektir. ECLM (European Council of Legal Medicine) başkanı Dr. Denis Cusack dahil alanında isim yapmış yabancı konuşmacılarımız panellerde, konferans ve çalıştaylarda görev alacaklardır.

Bildiğiniz gibi bizim kongrelerimizin kendimizden başka destekçisi yok. Zaman zaman ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle kongrelerin oteller yerine kongre merkezlerinde yapılması gündeme gelmekte, konuşulup tartışılmakta. Bu seçeneği geçen yıl olduğu gibi bu yıl da araştırdık, ek olarak katılımcılarımıza ve asistan çalışma grubumuza sorduk, her iki durumun olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyup karşılaştırdık. Konaklamanın farklı yerlerde olduğu koşullarda oturumları takip etmek ve katılmak zorlaşıyor, yemek ve dinlenme zamanları sağlıksızlaşıyor. Pek çok seçeneği değerlendirip karşılaştırdıktan sonra sizleri; neredeyse geçen yılla aynı ücretlerle katılabileceğiniz, Nisan ayının sonlarında, havaların ısınmış olacağı ama bunaltmayacağı bir zamanda, Antalya’da kaliteli ve konforlu bir konaklama oteline, her bakımdan doyurucu bir kongreyi hep birlikte gerçekleştirmeye çağırıyoruz.

Erken başvuru yapanlara ve tıpta uzmanlık öğrencilerine özel destekler için web sayfamızı, duyurularımızı ve kongremizin sosyal medya hesaplarını lütfen izleyiniz.

Adli tıp ve adli bilimler alanlarına emek veren pek çok bilim insanının bir araya getirecek olan, güncel konuların paylaşılacağı, çalışmalarıyla adlarından söz ettiren yerli ve yabancı konuşmacıların konuk edileceği, yüksek katılımlı ve nitelikli; 1. Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen

Kongre Başkanı