1.Uluslararası 17.Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nin bilimsel programı yayınlanmıştır.

Kongremizde Kan Lekeleri Analizi, Yaşayan Bireylerde Yaş Tayini, Olay Yeri İncelemesi gibi çalıştayların yanında, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çeşitli paneller, sözel sunumlar gerçekleştirilecektir.

Uluslararası kongre kabulü alan kongremizde birçok değerli yabancı adli tıp akademisyeni de, değişik konularda kongremize zenginlik katacaktır.

Kongremizin bilimsel programı için tıklayınız.