Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Ceza Kanunu’nda çocuk istismarı konusundaki maddelerden 103. maddenin sürekli olarak değiştirilme çabası; toplum nezdinde hukuka karşı güveni azalttığı gibi hukuksal süreçte de sorunlara neden olabilmektedir. Bilindiği üzere sadece ülkemizde değil tüm dünyada çocukluk dönemi 18 yaşın bitimine kadar devam etmektedir. Çocuğa cinsel obje olarak yaklaşan kişilerin tutum ve davranışları genel anlamda bir kereye özgü davranış olmadığı gibi bu kişilerin bir kısmı pedofili olarak değerlendirilmektedir. Çocuklara karşı cinsel istismarda bulunan kişilere af çıkarılması çocuklarımızın tekrar cinsel istismara uğramalarına neden olabileceği gibi cinsel istismara yönelik yasal düzenlemelerin caydırıcılığını da ortadan kaldıran bir tutum olacaktır.

Bugünlerde yaşamımızda yer alan Covid-19 pandemisine yaklaşımda bilim kurulu oluşturularak salgının üstesinden gelinmeye çalışılmaktadır. Gelecek kuşakların, dolayısıyla toplumun sağlığı için; cinsel istismar ve erken yaştaki evlilikler konusunda, akademik çalışmaları bulunan bilim insanlarından oluşacak bir bilim kurulunun bu konudaki sorunlar üzerinde çalışması gereklidir. Bir yıl boyunca on üç uzmanlık derneği, meslek odası ve sivil toplum örgütü tarafından çalışılarak ortaya çıkarılan kanun taslağı bilim kurulu raporu olarak kabul edilebilir. Cinsel istismar ve erken yaşta evlilik konusunda bir düzenleme yapılacaksa mutlaka Çocuk Hakları Sözleşmesi gereği çocuğun yüksek yararı düşünülerek yapılmalıdır. İstismara maruz kalan çocukların bir de failleri ile evlendirilmesi failleri kurtarmak amacı ile çocukların geleceklerinin karartılması anlamına gelecektir.

Cinsel istismara uğrayan çocukların adli tıbbi değerlendirme ve rapor hazırlanmasında görev alan meslek gurubu olarak; cinsel istismar faillerine af çıkarılmasını ve/veya istismara uğrayan çocukların failleri ile evlendirilmesini çocuklara yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi olarak görmekteyiz. Bu girişimlerden mutlaka geri adım atılması, bilimsel görüşlere ve uluslararası sözleşmelere uygun kararlar alınması gereklidir.

Görüşümüzü bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

#ATUD