ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ERKEN KARİYER GÖREV GRUBU YÖNERGESİ

Erken Kariyer Görev Grubu (EKG): Akademik kariyer yapmayı planlayan veya akademik kariyerinin başlangıcında olan Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) üyelerinden oluşur. Görev Grubu ilk oluşturulma aşamasında bir seferliğine ATUD Yönetim Kurulu (ATUD YK) tarafından belirlenir.

Üyeler: Adli Tıp Uzmanları Derneği üyesi olmak koşuluyla tüm üyelerimiz diğer çalışma gruplarına üye olup olmadığına bakılmaksızın “Erken Kariyer Görev Grubu”na üye olabilir. Üyelik için Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimlerinin ilk yılını tamamlamış olması koşulu aranır.

Amaç: Genç meslektaşlarımızın;

 • ATUD çalışma grupları ve diğer kurullarda aktif görev almalarını özendirmek,

 • Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin bilimsel ve eğitsel etkinliklerine (Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Kurulu (ATUYEK) gibi) aktif katılımlarını sağlamak ve ATUD etkinliklerinde görev almaları konusunda desteklemek,

 • ATUD eğitim olanaklarından öncelikli olarak yararlanmalarını sağlamak,

 • Yapacakları bilimsel çalışmalarda, hipotez geliştirme aşamasından başlayarak, proje yazımına ve makale yazımına kadar her alanda mentorluk desteği sağlamak,

 • İngilizce yetkinliği olanların, uluslararası kongre ve etkinliklerde aktif görev almaları konusunda motive etmek, uluslararası derneklerle etkileşimde bulunmalarını özendirmek ve sağlamak.

Danışma Kurulu;

ATUD Başkanı ile ATUD YK’nun seçeceği beş Danışma Kurulu üyesinden oluşur.

EKG Koordinatörü ve Yürütme Kurulu;

ATUD YK tarafından bir seferliğine oluşturulan Erken Kariyer Görev Grubu üyelerinden yedi Yürütme Kurulu üyesi ve aralarından bir koordinatör iki yıl çalışmak üzere seçilir. Görev süreleri dolduğunda EKG üyelerince (Yürütme Kurulu, TUÖ Temsilcileri ve Danışma Kurulu üyeleri de dahil tüm üyeler) seçim yapılır. EKG Koordinatörünün görevi; grubu temsilen ATUD YK ile ve diğer çalışma grupları ile iletişimi sağlamaktır.

EKG Yürütme Kurulunun Görevleri:

 1. Erken Kariyer Görev Grubu üyeliği için ATUD üyelerini bilgilendirmek,

 2. Çalışma Gruplarına seçilecek EKG üyelerini belirleyip ATUD YK’ya bildirmek

 3. ATUD ve uluslararası derneklerin faaliyetleri ve bilimsel çalışma projeleri ile buralarda yapılacak aktiviteler konusunda Danışma Kurulu ile eşgüdümlü olarak çalışarak EKG üyelerini bilgilendirmek ve aktif katılımlarını sağlamak. Bilimsel proje ve araştırma konularını belirlemede Bilimsel Danışma Kurulu ile birlikte çalışmak.

  1. ATUYEK etkinlikleri ile ilgili ATUYEK koordinatörü ile çalışmak,

  2. ATUD eğitim etkinliklerine aktif katkı vermek ve bu amaçla ilgili kurullarla birlikte çalışmak.

 4. EKG üyelerinin Adli Tıp Uzmanlık Yeterlilik Sınavına katılımını özendirmek.

 5. Kongre düzenleme kurulu için temsilci belirlemek.

 6. Uluslararası konferans ve etkinlikler hakkında üyeleri bilgilendirmek ve katılımları konusunda özendirmek.

Erken Kariyer 1. Dönem Görev Grubu Üyeleri (Soyadı Alfabetik)

Yürütme Kurulu Üyeleri

 1. Halil İlhan Aydoğdu

 2. Emin Biçen

 3. Cüneyt Destan Cenger (Yedek Yönetim Kurulu-YYK)

 4. Mehmet Ali Malkoç (Yönetim Kurulu-YK)

 5. Gözde Yeşiltepe (YK)

 6. Abdülkadir Yıldız (YYK)

 7. Volkan Zeybek (YYK-Koordinatör)

TUÖ Temsilci Üyeleri

 1. Sıla Aslan Demir

 2. Başak Coşkun

 3. Gizem Gençoğlu (YYK)

 4. Meltem Günbeği (YYK)

 5. Elif Demet Karanfil

 6. Tuğçe Koca

 7. Miraç Özdemir (YYK)

 8. Anıl Toygün Özesen

 9. Elif Sazak Uygul

Danışma Kurulu Üyeleri

 1. Prof.Dr. Kemalettin Acar

 2. Doç.Dr. İ.Özgür Can

 3. Prof.Dr. Mete Korkut Gülmen

 4. Prof.Dr. Kenan Karbeyaz (YYK)

 5. Doç.Dr. Sait Özsoy

 6. Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen (YK Başkan)