KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALI

İlk kez 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kadına yönelik şiddet; cinsiyete dayalı, kadını
inciten, zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum
içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak
kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlanmıştır. Dünya ölçeğinde yaygın
görülür, sakatlıklara yol açar, ölüme neden olur. Bu şiddeti görmezden gelmek ise şiddet
döngüsünün sürmesine yol açar.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele, uluslararası toplulukların gündemine girdiği günlerden
günümüze kadar sürdürülmüş, çözüm önerileri birçok ülkenin imzaladığı yazılı metinlerle
duyurulmuştur. Kadınların maruz kaldığı şiddete karşı devletlerin sorumluluğunu, görevlerini
ayrıntılı olarak tanımlayan en güncel ve en geniş kapsamlı metin ise “Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”
olmuştur. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle kısaca “İstanbul
Sözleşmesi” olarak bilinir. 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Temmuz 2020 itibariyle 46 ülke
ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin 32’sinde onaylanmıştır….

Yazının devamını ve Derneğimizim Kamuoyu Açıklamasını Okumak İçin Tıklayınız

İstanbul Sözleşmesi İçin Tıklaynız