Kadına yönelik ev içi şiddetin temel nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Bu şiddeti ortadan kaldırmanın yolu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak biçimde zihniyet dönüşümü sağlamaktır. Bunun nasıl yapılacağı da bilimsel çalışma ve araştırmalarla ortaya konmuştur.

Bütün bu çalışmaların sonucunda oluşturulan en geniş kapsamlı ve en güncel metin İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi)’dir. Amaçları kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların korunması, şiddeti uygulayanların etkin biçimde cezalandırılması ve ilgili tüm disiplinlerin birlikte çalışarak kadının güçlendirilmesine yönelik kalıcı mekanizmaların oluşturulmasıdır.

Bireylerin en temel hakları yaşama hakkı ve sağlıklı yaşama hakkıdır. Dünyada ve ülkemizde her üç kadından biri tanıdığı erkenlerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine uğramakta ve en temek hakları ellerinden alınmaktadır. Bu oranın yalnızca şiddeti ifade edebilenlerin oranı olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.

Biz adli tıp uzmanları olarak mesleki hizmetimizde çok sık karşılaştığımız bu şiddetin ortadan kaldırılması için bilimsel yaklaşımların ve uluslararası sözleşmelerin önerdiği biçimde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi duyururuz.

Saygılarımızla,

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu