[ihc-hide-content ihc_mb_type=”block” ihc_mb_who=”” ihc_mb_template=”-1″ ][/ihc-hide-content]

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2021 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 13 Kasım 2021 Cumartesi günü aşağıda belirtilen aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Mevzuat gereği ikinci toplantıda çoğunluk katılımı aranmayacaktır. Toplantı yer ve saatleri ile gündem aşağıda sunulmuştur. Katılımınızın alanımız ve derneğimiz çalışmaları için çok değerli olduğunu anımsatarak hepinizi Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu


Toplantı tarih ve yeri:
30 Eylül 2021 Perşembe Saat 10:30
İstanbul Tabip Odası 4. Kat Toplantı Salonu

13 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 10:30
İstanbul Tabip Odası 4. Kat Toplantı Salonu

Gündem
Açılış ve saygı duruşu
Yoklama
Divan seçimi
Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
Dilek ve öneriler
Kapanış