ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ERKEN KARİYER GÖREV GRUBU YÖNERGESİ

Erken Kariyer Görev Grubu (EKG): Akademik kariyer yapmayı planlayan veya akademik kariyerinin başlangıcında olan Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) üyelerinden oluşur. Görev Grubu ilk oluşturulma aşamasında bir seferliğine ATUD Yönetim Kurulu (ATUD YK) tarafından belirlenir.

Üyeler: Adli Tıp Uzmanları Derneği üyesi olmak koşuluyla tüm üyelerimiz diğer çalışma gruplarına üye olup olmadığına bakılmaksızın “Erken Kariyer Görev Grubu”na üye olabilir. Üyelik için Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimlerinin ilk yılını tamamlamış olması koşulu aranır.

Amaç: Genç meslektaşlarımızın;

 • ATUD çalışma grupları ve diğer kurullarda aktif görev almalarını özendirmek,

 • Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin bilimsel ve eğitsel etkinliklerine (Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Kurulu (ATUYEK) gibi) aktif katılımlarını sağlamak ve ATUD etkinliklerinde görev almaları konusunda desteklemek,

 • ATUD eğitim olanaklarından öncelikli olarak yararlanmalarını sağlamak,

 • Yapacakları bilimsel çalışmalarda, hipotez geliştirme aşamasından başlayarak, proje yazımına ve makale yazımına kadar her alanda mentorluk desteği sağlamak,

 • İngilizce yetkinliği olanların, uluslararası kongre ve etkinliklerde aktif görev almaları konusunda motive etmek, uluslararası derneklerle etkileşimde bulunmalarını özendirmek ve sağlamak.

Danışma Kurulu;

ATUD Başkanı ile ATUD YK’nun seçeceği beş Danışma Kurulu üyesinden oluşur.

EKG Koordinatörü ve Yürütme Kurulu;

ATUD YK tarafından bir seferliğine oluşturulan Erken Kariyer Görev Grubu üyelerinden yedi Yürütme Kurulu üyesi ve aralarından bir koordinatör iki yıl çalışmak üzere seçilir. Görev süreleri dolduğunda EKG üyelerince (Yürütme Kurulu, TUÖ Temsilcileri ve Danışma Kurulu üyeleri de dahil tüm üyeler) seçim yapılır. EKG Koordinatörünün görevi; grubu temsilen ATUD YK ile ve diğer çalışma grupları ile iletişimi sağlamaktır.

EKG Yürütme Kurulunun Görevleri:

 1. Erken Kariyer Görev Grubu üyeliği için ATUD üyelerini bilgilendirmek,

 2. Çalışma Gruplarına seçilecek EKG üyelerini belirleyip ATUD YK’ya bildirmek

 3. ATUD ve uluslararası derneklerin faaliyetleri ve bilimsel çalışma projeleri ile buralarda yapılacak aktiviteler konusunda Danışma Kurulu ile eşgüdümlü olarak çalışarak EKG üyelerini bilgilendirmek ve aktif katılımlarını sağlamak. Bilimsel proje ve araştırma konularını belirlemede Bilimsel Danışma Kurulu ile birlikte çalışmak.

  1. ATUYEK etkinlikleri ile ilgili ATUYEK koordinatörü ile çalışmak,

  2. ATUD eğitim etkinliklerine aktif katkı vermek ve bu amaçla ilgili kurullarla birlikte çalışmak.

 4. EKG üyelerinin Adli Tıp Uzmanlık Yeterlilik Sınavına katılımını özendirmek.

 5. Kongre düzenleme kurulu için temsilci belirlemek.

 6. Uluslararası konferans ve etkinlikler hakkında üyeleri bilgilendirmek ve katılımları konusunda özendirmek.

Erken Kariyer 1. Dönem Görev Grubu Üyeleri (Soyadı Alfabetik)

Yürütme Kurulu Üyeleri

 1. Halil İlhan Aydoğdu

 2. Emin Biçen

 3. Cüneyt Destan Cenger (Yedek Yönetim Kurulu-YYK)

 4. Mehmet Ali Malkoç (Yönetim Kurulu-YK)

 5. Gözde Yeşiltepe (YK)

 6. Abdülkadir Yıldız (YYK)

 7. Volkan Zeybek (YYK-Koordinatör)

TUÖ Temsilci Üyeleri

 1. Sıla Aslan Demir

 2. Başak Coşkun

 3. Gizem Gençoğlu (YYK)

 4. Meltem Günbeği (YYK)

 5. Elif Demet Karanfil

 6. Tuğçe Koca

 7. Miraç Özdemir (YYK)

 8. Anıl Toygün Özesen

 9. Elif Sazak Uygul

Danışma Kurulu Üyeleri

 1. Prof.Dr. Kemalettin Acar

 2. Doç.Dr. İ.Özgür Can

 3. Prof.Dr. Mete Korkut Gülmen

 4. Prof.Dr. Kenan Karbeyaz (YYK)

 5. Doç.Dr. Sait Özsoy

 6. Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen (YK Başkan)

Değerli Katılımcılarımız, 

Covid-19 nedeni ile üzülerek ertelemek durumunda kaldığımız kongremizin yeni tarihi 12-15 Kasım 2020 olarak kararlaştırılmıştır.

Bu tarihe kadar kongremize kayıt yapmış ve ilgili ücretlerini ödemiş katılımcılarımızın hepsinin konaklamaları, yeni kongre tarihinde kongre oteli olan Sherwood Exclusive Lara’da olacaktır.

Uçak bileti değişiklikleri için kongrenin ertelendiğine dair resmi yazı talep edilmesi durumunda kongre organizasyon firması ile iletişim kurabilirsiniz.

Henüz kayıt ve konaklama ücretini ödememiş katılımcılarımızın kongre otelinde yer alan konaklamalarının konfirme edilebilmesi için, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yan otel üzerinden kayıt ve konaklama rezervasyonu yapmış kişilere ait hesaplardaki fiyat bilgileri, kongre oteli fiyatları ile güncellenecektir. Şu an için daha önce belirlenmiş olan kongre yan otelinin (Sherwood Suites Resort Lara) açık olması, otel yönetimi tarafından düşünülmemektedir.

Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 15 Ekim 2020

Konuşma Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Ekim 2020 olarak revize edilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Çok değerli Adli Tıp Uzman ve Asistan Hekimleri,

Ülkemizin de mücadele vermekte olduğu Covid-19 Pandemisi altında çalışırken, otopsi işlemlerinde bizlere klavuz olabilecek, Adli Tıp Kurum Başkanlığı ve Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanmış iş akış şemaları ve otopsi talimatı aşağıda bulunmaktadır. İndirmek için üzerini tıklayabilirsiniz.

ATK Covid-19 Postmortem Ön Değerlendirme İş Akış Şeması

Covid-19 Postmortem İncelemeler İş Akışı

ATK Morg İhtisas Dairesi Covid-19 Otopsi Talimatı

Değerli Katılımcılarımız,                                                                                           

Kongremize gösterdiğiniz ilgi için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak, 20-23 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kongremiz nedeniyle, dünyayı sarsan ve ülkemizde de görülmeye başlayan COVİD-19 salgınını, bu konudaki haberleri ve alınan kararları yakından izledik.

Kongre başkanı olarak, 10 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın henüz resmi bir açıklaması olmadığını ve kongremizin iptal edilmediğini kısa bilgilendirme ile sizlerle paylaştım. Tüm bu süreç boyunca gösterdiğiniz anlayış ve güven için sizlere minnettarım. Kongremize emek veren tüm ekip adına sizlere özellikle bu güven ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Bu duruşunuz bize güç verdi.

Bugün geldiğimiz noktada; şimdilik okullar 2 hafta tatil edildi, üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildi, çeşitli Bakanlıklar, kurum, kuruluşlar tarafından kongre vb toplantıların iptali ya da en azından şimdilik nisan ayı sonuna dek ertelenmeleri önerildi.

1.Uluslararası ve 17. Ulusal Adli Bilimler Kongremizin şu anda 422 kayıtlı katılımcısı var ve 304 (163 sözel ve 141 poster) bildiri özeti gönderilmiş durumdadır. Son gelişmeler nedeniyle kongre otelinde yer açılması sonucu tüm katılımcılarımızın kongre otelinde konaklayabileceği bilgisi de dün otelden bize iletildi. Kongremizle ilgili tüm bu güzel duruma karşın; bir bölümünü yukarıda saydığım ülkemize yönelik önlemleri, yurt dışında hastalığın gelişimini, önümüzdeki günler ve aylarda neler olabileceğinin net olarak ön görülememesini göz önüne alarak bugün yaptığımız Yönetim Kurulumuzda Kongremizin ertelenmesinin hepimiz için daha uygun olacağı düşünülmüş ve erteleme kararı alınmıştır.

Kongremizin tüm kurulları, programı, oturum başkanları, konuşmacıları, bildirileri olduğu gibi kalacak olup, yeni tarih ile ayrıntıları sizlerle en kısa sürede paylaşılacak olan kongremizde yine tüm katılımcılarımızla, sizlerle birlikte olmayı istiyor ve bunun için çalışıyoruz.

Saygılarımızla,

Adli Tıp Umanları Derneği Yönetim Kurulu

Avrupa Adli Antropoloji Derneği (FASE) tarafından kongremizde sunulacak olan adli antropoloji alanı ile ilgili çalışmalar içinden bir sunum ödüllendirilecektir. Bu kapsamda sunumun sorumlu yazarı 31 Ağustos’tan 5 Eylül 2020’ye kadar Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Yunanistan) adli antropoloji alanında Temel Kurs ve ek olarak sempozyuma ücretsiz katılım hakkı kazanacaktır. İlgili ödülün duyurusu bildiri gönderim süresi içinde olmadığından, halen adli antropoloji alanında bildiri göndermek isteyen araştırmacılar için süre 7 gün daha uzatılacaktır.

-> 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi’nde “Adli Tıp Uzmanlık Yeterlilik Sınavı” yapılacaktır. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2020 olan sınava, adli tıp uzmanı olan veya asistanlık eğitiminin son bir yılı içerisinde olan adli tıp asistan hekimleri başvurabilir. İlgilenen katılımcılar atudmyk@gmail.com mail adresine katılım başvurusu için eposta gönderebilir.

 

ATUD sınav duyuru 2020

2020 – ATUYEK Board Sınavı Ayrıntılar

Her yıl düzenli olarak organize ettiğimiz Adli Bilimler Kongremiz bu sene 20-23 Nisan 2020 tarihlerinde Lara – Antalya’da gerçekleşecektir.

Kongremiz bu sene, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Madde 7.9’daki “Uluslararası Kongre” koşullarını karşılamıştır.

Tüm ilgililere duyurulur.

www.adlibilimler2020.com kongre

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin Genel Kurulu 19 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Eski yönetim kurulu tarafından faliyet raporu ve bütçe raporu paylaşıldıktan sonra denetim kurulu raporu okundu. Genel Kurula katılan dernek üyelerinin oylaması ile yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeleri belirlendi.

Değerli Meslektaşlarımız,
“Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi” Haziran 2019 güncellemesi tamamlanmıştır. Başta güncelleme editörleri olmak üzere bu ikinci güncellemeye emek veren tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Alanımıza yararlı olmasını umuyoruz.
Saygılarımızla,
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

TCK Yaralama Rehberine Gitmek İçin Tıklayınız…

Değerli Meslektaşlarımız,

15 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen “Temel Adli Toksikoloji Okulu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ev sahipliğinde tıpta uzmanlık öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim etkinliğinde en önemli görevi üstlenen, programını oluşturan ve gerçekleşmesini sağlayan Prof. Dr. Ali Rıza Tümer başta olmak üzere emekleri geçen; Doç. Dr. Mukaddes Gürler, Doç. Dr. Ramazan Akçan, Doç. Dr. Suna Sabuncuoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cavlak, Uzm. Dr. M. Şerif Yıldırım ve Dr. Abdurrahman İsak ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na, emeği geçen tüm çalışanlarına ve eğitime büyük bir ilgiyle katılan tıpta uzmanlık öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

Adli Tıp Uzmanları Derneği olarak; sizlerin öneri, katkı ve desteklerinizle eğitimlerimiz sürecektir.

Saygılarımızla,
Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

“Temel Adli Toksikoloji Okulu” ile ilgili fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Fotoğraflar için Tıklayınız…