Proje Açıklaması

Değerli ve Saygın Bilim Meslektaşlarımız;

Ülkemiz her geçen gün yeni bir dönüşümü ve gelişimi yaşıyor. Dünyadaki hızlı bilimsel ve teknolojik devinim, ülkemizde de karşılığını bulmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülkeleri ve insanlarını her bağlamda etkilemekte ve böylece toplumsal gelişim ve değişimler oluşmaktadır. İster Avrupa Birliği, ister bir başka gerekçe olsun, sonuçta ülkemiz de bu hızlı bilim ve teknoloji deviniminden etkilenmekte, zaman zaman sosyolojik ve insana ait gerçekler, ülke yönetimi ve hukukuna ait gerçeklerin ötesine geçebilmektedir. Adli Tıp ve Adli Bilimler alanlarında da yıllar içinde büyük gelişmeler ve değişiklikler oluşmuştur. Bir hukuk toplumu ve devletinin olmazsa olmazı olan Adli Bilimlerde de kaçınılmaz olarak değişiklik ve gelişimler gerekli olmaktadır. Ülkemizde Adli Tıp ve Adli Bilimlerde yeniden yapılanmanın gereği olarak kıymetli uzmanlık derneğimiz, yeterlilik kurulumuzu bu gerekliliklere paralel olarak öneriler hazırlamakla görevlendirmiştir. Bu amaçla, elinizde bulunan “ ADLİ TIP HİZMET MODELİ VE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI” başlıklı öneri kitapçığı hazırlanmıştır.

Bu kitapçığın hazırlığı Sevgili Prof. Dr. Yasemin Günay Balcı’ya ve ona destek olan Sevgili Doç. Dr. Serhat Gürpınar’a ait olup yeterlilik kurulumuzun diğer üyeleri ile sevgili gönül veren dostları, akıl ve emek katkılarını bu esere vermişlerdir. Özellikle bu hazırlık sürecinde emek veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlık öğrencileri Dr. Adnan Çelikel, Dr. Kenan Karbeyaz, Dr. Harun Akaya ve Dr. Nurhayat Bircan’a teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bu bilgilerin bu güne dek süzülmesinde emek veren tüm hocalarımıza, adli tıbba emek verenlere, aramızdan ayrılmış olan tüm öğretim üyelerine ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Alev Dikici Matbaasına da özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Tüm Adli Tıbba gönül verenlerin daha mutlu, daha güzel ve bilim dolu günler yaşaması dileğiyle.

Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen