Proje Açıklaması

Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen
Prof. Dr. Akça Toprak ErgönenBaşkan
1988 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Giresun Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Doğumevi-Aile Planlaması Servisi, İzmir 14 Nolu Ana Çocuk Sağlığı, İzmir Alaybey Sevim Yıldırım Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak çalıştı. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. Aynı anabilim dalında 2002-2008 yılları arasında yardımcı doçent, 2008-2014 yılları arasında doçent olarak çalışmış olup, 2014 yılından bu yana profesörlük kadrosunda görev yapmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ikinci lisansını tamamladı. 2013-2017 yılları arasında Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. Kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı özellikle çalıştığı konular arasındadır. İzmir Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Dil Derneği üyesidir.
Prof. Dr. Başar Çolak
Prof. Dr. Başar ÇolakGenel Sekreter
1988 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 1991 yılında tamamladı. Mesleki ilgi alanları arasında adli travmatoloji, çocuk istismarı, tıbbi uygulama hataları yer almaktadır. Kocaeli Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği üyesidir. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Gökhan Ersoy
Doç. Dr. Gökhan ErsoySayman
1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Patoloji ihtisasını, 2003 yılında Adli Tıp Kurumunda Adli Tıp İhtisasını tamamladı. Mesleki ilgi alanları içerisinde “Adli otopsiler, Adli Moleküler Patoloji, Kimliklendirme” yer almaktadır. 2012 yılında Adli Tıp alanında Doçent unvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde görev yapmaktadır. İstanbul Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği üyesi olup, 2016 yılından beri İstanbul Tabip Odası Onuru Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Ahmet Hilal
Prof. Dr. Ahmet HilalÜye
1966 yılında Adana’da doğdu. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi tıp fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını Ç.Ü.T.F Adli Tıp AD 1998 yılında tamamladı. 2006 yılında Doçent, 2013 yılında profesör oldu. Halen Ç.Ü.T.F Adli Tıp AD çalışıyor. 2012-2014 yılları arasında ve 2016- bugüne Adana TaBİP Odası Yönetim kurulu üyeliği yapıyor.
Prof. Dr. Berna Aydın
Prof. Dr. Berna AydınÜye
1963 yılında Samsun’da doğdu. 1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Adli Tıp Uzmanı, 2010 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör oldu. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Samsun Tabip Odası üyesidir. 2013-halen Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.
Uzm. Dr. Mehmet Ali Malkoç
Uzm. Dr. Mehmet Ali MalkoçÜye
2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2015 yılında tamamladı. Haziran-2015 ile Eylül-2017 arasında Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde zorunlu hzimet görevinde bulundu. Eylül-2017’den beri İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nda görev yapmaktadır. Mesleki özlük hakların savunulması, bilimsel organizasyonlar düzenlenmesi, asistan eğitimi standardizasyonu için ATUD çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Meslek hayatı dışında kitap okumayı ve saz çalmayı sevmektedir.
Uzm. Dr. Gözde Yeşiltepe
Uzm. Dr. Gözde YeşiltepeÜye
2010 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2015 yılında tamamladı. UNFPA (United Nations Population Fund- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) tarafından desteklenen “Şiddetsiz İzmir” projesinde ve Açık Toplum Vakfı tarafından tarafından desteklenen “Tıp Eğitimi ve Ayrımcılık” projesinde “Eğitici” olarak yer aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde ikinci lisans eğitimine devam etmektedir. Mesleki ilgi alanları içerisinde “Adli otopsiler, Klinik adli tıp uygulamaları” yer almaktadır. İzmir Tabip Odası ve Adli Tıp Uzmanları Derneği üyesidir. Halen İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda; adli tıp uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Kenan Karbeyaz
Dr. Öğr. Ü. Volkan Zeybek
Dr. Öğr. Ü. Abdulkadir Yıldız
Uzm. Dr. Cüneyt Destan Cenger
Dr. Miraç Özdemir
Dr. Gizem Gençoğlu
Dr. Meltem Günbeği