Proje Açıklaması

Bilirkişilik ve Malpraktis Çalışma Grubu:
Kapsayıcılığı oldukça geniş görünen bu grubun çalışmalarını yürütebilmesi adına öncelikle sizlerden gelecek geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi bekliyorum. Kolaylaştırıcı olarak önerim, önceliğimizin belirlenmesi. İlk hedef grubun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi olabilir,
Bu amaçla;
1. Sizce bu çalışma grubunun işleyişi nasıl olmalıdır? Grubun adında değişiklik önerileri…
2. E-posta üzerinden ayrı bir haberleşme vb grup gereksinimi var mı?
3. Grubun çalışma hedeflerinin belirlenmesi amacıyla nasıl bir yol izlenmeli?
4. Diğer öneri ve temenniler…
Bu sorulara yanıt aramak adına katkılarınızı bekliyorum.
Çalışmalarımızı somutlaştırabilmek adına bu konuda değerli hocalarımız yanında özellikle adli tıp uzmanı ve asistanı arkadaşlarımızdan da destek istiyoruz. Alanımızda uzun zamandır konuşulan konular dışında gelecekteki durumu ve bilirkişilik alanındaki yaklaşımlarımızı tartışabilmek önemli diye düşünüyorum.
ATUD 15. Adli Bilimler Kongresi’ne kadar çalışma yöntemi belirlendikten sonra kongrede bir toplantı yapılması planlanmaktadır. Bu nedenlerle sizlerden gelecek eleştiri, öneri vb konularda zaman ayırabildiğiniz ölçüde kişisel mail hesabı veya uygun gördüğünüz diğer iletişim araçları üzerinden temas kurabiliriz.
İyi çalışmalar,
Eposta: ozgur.can@deu.edu.tr
Tel: 0 232 4122857 / DEÜTF Adli Tıp AD. İnciraltı İzmir 35340