Proje Açıklaması

Adli Tıp Uzmanları Derneği çatısı altında kurulmuş olan Otopsi Çalışma Grubu (AuWG), alt çalışma grupları ile otopside standart uygulama prosedürlerinin geliştirilmesi ve iyi uygulama kılavuzlarının oluşturulması; uzmanlık eğitiminde minimum otopsi standartlarının belirlenmesi ve uzmanlık öğrencileri ile birlikte adli tıp uzmanlarının mesleki gelişiminin arttırılması, sürekli olarak güncel ve en üst düzeyde tutulması amacı ile çalışır. Grubun sorumlusu ve başkanı Doç. Dr. Murat Nihat Arslan‘dır. İletişim: mnarslan@yahoo.com