Proje Açıklaması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu:
Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışma grubu; kadına ve LGBTİ bireylere yönelik her türlü şiddetin temelinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapar. Bu amaçla öncelikle; alanımız çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar üretir. Aynı zamanda toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren, sessiz salgın olarak nitelendirilen ve sağlık sorunu olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet konusunda adli tıp alanında yapılabilecek çalışmalara öncülük eder ve destekler.
E-posta: laletirtil@gmail.com